PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Geld opzij zetten

Een appeltje voor de dorst zeiden ze vroeger. Oftewel, geld opzij zetten voor onverwachte uitgaven. In meer officiële termen heet dat financiële zelfredzaamheid. Rabobank Dommelstreek liet daar het Nibub onderzoek naar doen. Uit een publicatie van die bank waaruit we met toestemming citeren, blijkt dat SLECHTS 2 OP DE 5 NEDERLANDERS geld opzij zetten voor later. En daarbij gaat het niet eens om on-verwachte uitgaven maar om uitgaven waar menigeen in de toekomst wel degelijk voor komt te staan. Terwijl bijna de helft van de respondenten1) aangeeft ongerust te zijn over hun financiële toekomst, toont het onderzoek aan -aldus de Rabobank- dat Nederlanders onvoldoende bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid voor hun financiële toekomst. Slechts 2 op de 5 bereiden zich voor op zaken als het aflossen van de hypotheek (34%)2), studie van de kinderen (46%) of aanvullen van het pensioen (32%).

Voor gepensioneerden is het interessant, beter gezegd zorgwekkend, dat maar liefst 84% van de respondenten geen geld opzij zet voor zorgkosten. Eigenlijk eenzelfde beeld als het al of niet voorbereiden op het zelfstandig blijven wonen. Uit een onderzoek van de ANBO bleek dat de helft van de 50-plussers van mening is dat hun woning niet geschikt is om er te blijven wonen als men zorgbehoeftig is, nog geen 10% onderneemt actie, gaat niet eens op zoek naar relevante informatie…

Kunt u het verklaren waarom we ons zo slecht voorbereiden op reëel te verwachten risico’s?

Voetnoten:

  1. Tussen de 25 en 65 jaar representatief voor de Nederlandse bevolking
  2. 1 op de 5 realiseert zich niet dat een aflossingsvrije hypotheek ook een keer moet worden afgelost
  3. Even goed zorgwekkend is het overigens, dat ruim een-derde aangeeft geen ruimte te hebben om geld opzij te zetten