PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Alles over de WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt hulp en ondersteuning om mensen behulpzaam te zijn zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en dat men kan blijven deelnemen aan de maatschappij. Officieel heet het: wet WMO 2015.

 

Heeft u ondersteuning nodig in het dagelijks leven?

Dan kunt u, wanneer u in Geldrop of Mierlo woont, contact opnemen met het CMD = Centrum voor Maatschappelijke Deelname. Als volgt:

 • Bellen naar tel. 040 – 2893 899 van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur. Op vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
 • Naar het Inloopspreekuur gaan: Op maandag- en woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur in Hof van Bethanië, Heer van Scherpenzeelweg 9 te Mierlo; Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur in het Gemeentehuis van Geldrop-Mierlo, De Meent 2, Geldrop
 • Een mail sturen naar cmdtoegang@geldrop-mierlo.nl

Inwoners van Heeze-Leende dienen contact op te nemen met het Sociaal Team

 

Gesprek bij u thuis

Wanneer u liever het gesprek bij u thuis wenst te houden, kunt u daar telefonisch om verzoeken. De wet schrijft voor dat de gemeente binnen zes weken na aanvraag moet reageren met een afspraak. Bij de gemeente noemen ze zo’n afspraak het keukentafelgesprek. U kunt zo u wilt hulp krijgen bij dit gesprek. Of u belt eerst de cliëntondersteuner, dus voordat u het CMD belt. (Zie verderop uitleg over de cliëntondersteuner)

De gemeente bekijkt

 • Uw persoonlijke situatie
 • Welke problemen u heeft
 • Wat nodig is om deze problemen op te lossen.

Vervolgens onderzoekt de gemeente samen met u welke soort ondersteuning u nodig heeft

 • Een algemene voorziening. Dit is een niet-strikt-persoonlijke voorziening. Het zijn zogenaamde vrij-toegankelijke-voorzieningen. Je kunt er wel of niet gebruik van maken zoals bijvoorbeeld een boodschappendiensten en een maaltijdvoorziening. Een algemene voorziening staat dus in principe open voor iedereen en onderscheidt zich hierdoor met:
 • Een maatwerkvoorziening. Zo’n voorziening is uitsluitend op UW persoonlijke situatie afgestemd. Een maatwerkvoorziening kan bijvoorbeeld bestaan uit huishoudelijke hulp, aanpassingen aan uw huis, een scootmobiel, rolstoel, een vervoerspas, een traplift e.d.

N.B.  U kunt in principe tegelijkertijd voor zowel een of meer algemene voorzieningen als voor een of meerdere maatwerkvoorzieningen in aanmerking komen.

Voor de betaling van zowel de algemene- als maatwerkvoorziening kunt u kiezen uit:

 • Een persoonsgebonden budget (PGB).
  Het persoonsgebonden budget bestaat uit een bedrag dat op grond van uw vraag (indicatie) aan u wordt toegekend. Dat bedrag ontvangt u niet zelf. Met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt geregeld dat u een beroep op dat bedrag kunt doen voor bijvoorbeeld het betalen van de huishoudelijke hulp e.d. Het verschil met Zorg In Natura (ZIN) is dat u met een PGB zelf de zorg kunt regelen wanneer en hoe, en door wie je geholpen wilt worden. Je stelt dus zelf je zorgverleners aan. En je kunt zelf bepalen welke voorzieningen je koopt zoals bijvoorbeeld een rolstoel. Een Persoons Gebonden Budget (PGB) geeft dus meer vrijheid dan Zorg In Natura (ZIN), maar je moet behoorlijk veel zelf regelen en een administratie bijhouden. Meer informatie over het persoonsgebonden budget vindt u op www.pgb.nl/pgb
 • Zorg in natura
  Bij Zorg in natura kunt u kiezen uit zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Bijvoorbeeld Zuidzorg of Buurtzorg. U hoeft zelf geen administratie bij te houden of dergelijke.

 

Hulp bij het gesprek met de gemeente

U kunt – gratis – hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dat is een geschoolde vrijwilliger wiens sterke troef naast zijn kennis van de WMO het feit is, dat hij/zij onafhankelijk werkt. Indien u dat wenst kan de gemeente u met een clientondersteuner in contact brengen. Of u belt wanneer u in Geldrop – Mierlo woont naar 0613946383. Inwoners van Heeze-Leende kunnen contact opnemen met Max van Hofweegen, tel. 040 – 2263 334

De cliëntondersteuner heeft vooraf een gesprek met u om de problematiek duidelijk in kaart te brengen en gaat samen met u en uw sociaal netwerk op zoek naar een geschikte oplossing. Als de conclusie is dat het noodzakelijk is dat u een beroep doet op de WMO, kan de cliëntondersteuner – wanneer u dat wenst – u bij het gehele proces van aanvraag tot beslissing behulpzaam zijn. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Twee weken na het indienen van de rapportage moet de gemeente beslissen over uw aanvraag. Dit verslag wordt u toegestuurd voor ondertekening. Met ondertekening geeft u aan dat u het eens bent met de beslissing van de gemeente. Het is dus erg belangrijk dat u precies weet wat die beslissing inhoudt. Het is aan te bevelen ook hierbij de hulpen kennis van de clientondersteuner in te roepen.

Let wel:
U mag van de mensen die u spreekt verwachten dat zij u keuzemogelijkheden aanbieden. Dus dat zij u niet één oplossing aanbieden, maar een variatie. Want alleen dán kunt u kiezen wat bij ú past.

Voor alle duidelijkheid:

 • Cliëntondersteuners verlenen zelf geen zorg of langdurige hulp.
 • U kun ook een ander persoon vragen om u behulpzaam te zijn, bijv. een familielid of een klennis.

 

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente  kunt u bezwaar maken al of niet met behulp van de cliëntondersteuner. U schrijft een brief (bezwaarschrift) aan de gemeente. In dat bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. Dat moet u wel binnen 6 weken doen na ontvangst van de brief van de gemeente.
Er zijn geen kosten verbonden aan het bezwaar maken.

 

Eigen bijdrage

In 2021 betaalt iedereen (in elke gemeente) voor ondersteuning vanuit de WMO negentien euro per maand. Dus ongeacht inkomen en vermogen (spaargeld). Men noemt het een abonnements-tarief. Dit tarief staat los van hoevéél WMO-voorzieningen u gebruikt. Eén bijdrage voor meerdere voorzieningen dus. Voor huishoudelijke hulp én een scootmobel (twee voorzieningen als voorbeeld), betaalt u maandelijks niet 2x maar 1 x negentien euro.

 

Verpleging en verzorging

Verpleging en verzorging thuis vallen niet onder de WMO. Voor deze hulp kunt u -via uw huisarts- een beroep doen op een wijkverpleegkundige (bijv. Zuidzorg en Buurtzorg). Daar zijn voor u geen kosten aan verbonden want u bent voor verpleging en verzorging aan huis verzekerd via de ziektekostenverzekering.