PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Belangenbehartiging

Wanneer je nog niet vaardig bent in het opstarten van een laptop, gebruik van de muis en het bezoeken van een website, meldt u dan aan voor de Klik & Tik trainingen.
Wanneer u wilt weten of u woning geschikt is om er als oudere zelfstandig te kunnen blijven wonen - ook bij ouderdomsproblemen - kunt u via onderstaande website een gratis wooncheck aanvragen.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt hulp en ondersteuning om mensen behulpzaam te zijn zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en dat men kan blijven deelnemen aan de maatschappij.
Wat opvalt is dat ouderenzorg vooral een negatieve klank heeft: het woord “ouderen” wordt vooral met “zorg” geassocieerd. En “zorg voor ouderen” met “weinig”.
Dat de ouderdom met gebreken komt, weet iedereen. Dat daarbij vaak de woning een rol speelt, is ook algemeen bekend. Uit onderzoek is bekend dat de meeste ouderen in hun huidige woning (en woonomgeving niet te vergeten) willen blijven wonen.
Het Coronavirus heeft grote invloed op ons leven. Het wordt steeds stiller om ons heen. Dagen met tal van vragen, waarop we voorlopig nog geen antwoord kunnen krijgen.
In deze tijd van het coronavirus staan heel veel mensen op om elkaar te helpen. En daar mogen we met zijn allen enorm trots op zijn! Vanuit onze maatschappelijke rol als welzijnsinstelling willen wij ook een steentje bijdragen.
Voor eigen woningbezitters is er de mogelijkheid om op basis van de overwaarde van hun woning extra inkomen te verwerven zonder het huis te verkopen en zonder allerlei beperkende voorwaarden.
In Geldrop-Mierlo is per eind 2019 een klussendienst actief. Deze is opgezet door de LEVgroep in samenwerking met de gemeente Geldrop-Mierlo en Senzer.
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden.
ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren
De LEV-groep heeft een digitale sociale kaart gemaakt over het aanbod van activiteiten en hulpverlening in Geldrop-Mierlo.
De gemeente heeft een belangrijke taak in het bieden aan hulp aan burgers. Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kunnen burgers die zorg, hulp of hulpmiddelen nodig hebben daarvoor aankloppen bij de gemeente.
Verzekeringspapieren, pensioenbrieven, post van de belastingen en de gemeente, er komt van alles bij u binnen. Heeft u moeite om het overzicht te bewaren van alle documenten die bij u binnenkomen?
Zelfstandig blijven wonen, zelfredzaam blijven en de regie over je leven tot het laatst toe behouden; dé grote wens van nagenoeg alle ouderen.
Vanwege enkele publicaties in de krant over beroving van ouderen, is het misschien goed onderstaande tips nog eens goed door te nemen.
50, 55 of 60 jaar getrouwd? Meld dit aan het secretariaat van onze vereniging, vergezeld van de kaart die u rondzendt.
Een appeltje voor de dorst zeiden ze vroeger. Oftewel, geld opzij zetten voor onverwachte uitgaven. In meer officiële termen heet dat financiële zelfredzaamheid.
Als u te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en dat de laatste fase van het leven is aangebroken, dan kan het ziekenhuis weinig meer voor u doen.
Heeft u hulp nodig bij ziekte?
De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Om dit goed te regelen heeft de gemeente onder andere een Sociaal Team samengesteld.
Nieuwe woonvormen voor ouderen zijn nog onbekend, terwijl die hard nodig zijn nu veel verzorgingshuizen sluiten en het overgrote deel van de senioren tot op hoge leeftijd zelfstandig blijft wonen.
Er is over “zorg” heel wat te doen. Mensen vragen zich zelfs af of ze nog wel ooit voor zorg in aanmerking komen. En men spreekt over aanzienlijk minder hulp en fors hogere eigen bijdragen
De belangenbehartiging van de PVGE zit als afgevaardigde in het bestuur van Stichting SeniorenBelangen Heeze Leende Sterksel. Dit is een overkoepelende organisatie voor senioren.
Aan de Hekelstraat nr. 4 in Mierlo bevindt zich Dorpswerkplaats 't Saam. Zij profileert zich als Centrum voor Hobby en Vrije tijd voor alle inwoners van Geldrop - Mierlo.
Geldrop-Mierlo werkt aan een dementievriendelijke gemeenschap. In een dementievriendelijke gemeenschap (DVG) doen mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang en goed mogelijk mee in de samenleving.
Contact maken, nieuwe contacten leggen, is niet altijd eenvoudig. Zelf het initiatief nemen is vaak een enorme drempel. Die drempel wordt door DE OUDERENLIJN weggenomen.