PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Algemene jaarvergadering

Datum: vrijdag 1 april 2022 13:30

Alle leden van de PVGE-afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende worden hierbij uitgenodigd voor de algemene jaarvergadering op: VRIJDAG 1 april 2022. In het sociaal-cultureel centrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop

Programma:
13.00 uur Ontvangst met koffie/ thee
13.30 uur Aanvang jaarvergadering

Agenda:

 1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag schriftelijke vergadering 16 april 2021
 4. Jaarverslag 2021
 5. Financiën:
  – Financieel verslag 2021
  – Verslag Kascontrole Commissie 2021
  – Begroting 2022
  – Benoeming Kascontrole Commissie
 6. Evenementen en Clubs
 7. Ouderenbeleid
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Sluiting vergadering

15.00 uur: Tijdens de nazit is er, onder het genot van een hapje en een drankje, de loterij met 5 leuke prijzen.

Toelichting bij de agenda: Ad. Punt 5
Financiële stukken kunnen na 1 februari 2022 bij de secretaris worden opgevraagd en zullen ook op de vergadering ter beschikking worden gesteld.

Leo Slegers, Secretaris