PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

75 jaar – jubileumfeest PVGE op 31 mei 2023

N.B. De inschrijving voor het jubileumfeest is gesloten.

Let op!

Gebruik dit formulier alleen om in te schrijven voor het 75 jaar – jubileumfeest PVGE op 31 mei 2023.

Deelname aan de voorstellingen en het hapjes buffet is gratis voor leden. Leden waarvan de partner eveneens lid is kunnen gezamenlijk één formulier invullen.

Leden mogen ook met partner of één introducé die geen lid is deelnemen. Het lid dient dan zichzelf én de partner/introducé gezamenlijk op dit formulier in te schrijven.

Voor partner/introducé die geen lid is geldt een bijdrage van € 10,00, te betalen vóór 10 mei 2023 op reknr. NL52 ABNA 0436 2727 41 ten name van PVGE vereniging voor senioren, onder vermelding van: uw lidnummer + naam van partner/introducé.

De inschrijving van partner/introducé (die geen lid is) is pas definitief als wij de betaling hebben ontvangen.