PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Zorgwetten

Hulp aan mensen, die door gezondheidsproblemen het moeilijk hebben om mee te doen in de maatschappij, is vastgelegd in drie zorgwetten:

  • Zvw (Zorgverzekeringswet): medische en persoonlijke zorg die door uw zorgverzekeraar vergoed wordt. Hieronder valt – naast o.a. huisarts, specialist – ook thuisverpleging.
  • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning): hieronder valt de niet medische zorg die nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Denk hierbij aan huishoudelijk hulp, woningaanpassingen, rolstoel of scootmobiel, dagopvang.
  • Wlz (Wet langdurige zorg): dit betreft intensieve zorg/verpleging meestal in een tehuis, maar deze kan ook thuis geleverd worden, zolang zelfstandig wonen verantwoord is.