PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Waar moet je aankloppen bij een zorgvraag?

Bij gezondheidsproblemen of wanneer u niet meer in staat bent om volledig voor u zelf te zorgen, zal de huisarts of praktijkondersteuner u helpen of doorverwijzen zodat u de juiste ondersteuning krijgt. Deze ondersteuning valt, afhankelijk van de aard en ernst van het probleem, onder een van de drie genoemde zorgwetten. Op enkele aspecten wordt hier verder ingegaan.

Zvw
Bij verpleeghulp thuis – zoals hulp bij aankleden, injecties geven, steunkousen aantrekken – kunt u hulp krijgen van de wijkverpleegkundige. Deze is door zorgverzekeraars geautoriseerd om een indicatie te verlenen en een zorgplan op te stellen. De zorg die hieruit voortvloeit wordt door uw zorgverzekeraar vergoed.

Wmo
Voor een Wmo-voorziening moet u bij WIJeindhoven zijn. Er dient dan een z.g. ‘keukentafelgesprek’ te komen waar u uw probleem kunt uitleggen, neem geen genoegen met een telefonische afhandeling. Het Servicebureau beoordeelt daarna uw zaak en stelt u op de hoogte van het besluit. Bent u niet tevreden over bijvoorbeeld bejegening, indicatiebesluit en dergelijke dan zijn er – afhankelijk van het meningsverschil – mogelijkheden tot wederhoor.
U kunt bij deze gesprekken een familielid meenemen. Ook dringen we er sterk op aan om hulp te vragen van een onafhankelijke cliëntondersteuner: zie hoofdstuk Individuele belangenbehartiging.
Mocht u willen weten waar je zoal op moet letten bij deze gesprekken, dan kan een lijst van aanbevelingen, opgesteld door een landelijke koepel (AVI, Aandacht voor Iedereen), u mogelijk van dienst zijn (zie Keukentafelgesprek).

Wlz
U komt in aanmerking voor Wlz-zorg als u zelf niet meer in staat bent om in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is. Als dit het geval is zal uw huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegster u meestal de weg wijzen. Dit leidt tot een indicatieaanvraag bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
Het CIZ gaat dan vervolgens na welke Wlz-zorg het beste bij u past en dit wordt in een indicatiebesluit vastgelegd. Voor meer informatie over dit onderwerp zie www.ciz.nl. Hier kunt u ook informatiefolders downloaden.
Deze indicatie kan verpleeghuiszorg inhouden, ook is het mogelijk dat u thuiszorg krijgt. Een reden is dan vaak dat er nog geen plaats is in een verpleeghuis. Hier komt ook het Zorgkantoor in beeld dat meehelpt bij het zoeken naar een voor u geschikte locatie. Voor Wlz-zorg betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, deze wordt geïnd door het CAK. Meer hierover op www.hetcak.nl.

Dit gehele proces – van indicatiestelling, zorgplan tot eventuele opname – is erg ingewikkeld. U wordt sterk aangeraden om hiervoor hulp in te roepen. U kunt hiervoor een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning van Socos (Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning) of MEE. Deze hulp is gratis. Voor meer informatie: