PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

Agenda Verenigingsraadsvergadering woensdag 9 oktober 2019 om 13.30 uur. Gemeenschapshuis de Borgh, Speeltuinpad 3 in Geldrop

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Goedkeuring notulen Verenigingsraadsvergadering van 24 april 2019
 4. Mededelingen
 5. Werkplan 2019 zoals goedgekeurd in de VR vergadering van 3 oktober 2018
 6. FPVG
 7. Schets van mogelijke activiteiten en koers van PVGE
 8. Voorgang Statuten
 9. Meerjarenbegroting + contributie
 10. Rondvraag
 11. Vaststellen datum volgende vergadering
  Voorstel: woensdag 22 april 2020
 12. Sluiting van de vergadering

Indien u de vergadering wilt bijwonen als toehoorder (zonder spreekrecht) kunt u zich hiervoor aanmelden op het verenigingskantoor, pvge@hetnet.nl of 040 2127504.

Krantenjongen

Nieuw op deze Website

deSchouw

Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.