PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Alle PVGE-afdelingen zijn aangesloten bij de FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden). De FPVG behartigt op deze manier o.a. de belangen van iedereen die een pensioen ontvangt van het Philips Pensioenfonds.

Op de website (www.federatie.nl) kunt u het laatste nieuws van de Federatie lezen. Tevens kunnen leden van de PVGE zich daar aanmelden voor de nieuwsbrief van de FPVG. Alle leden van de PVGE zijn namelijk, vanwege hun lidmaatschap van de PVGE, lid van de Federatie (FPVG).

N.B. Alle leden van PVGE die aangesloten zijn bij Philips Pensioenfonds, zijn automatisch lid van FPVG.

Per 1 januari 2020 zijn KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) gefuseerd tot één organisatie:Koepel Gepensioneerden. De nieuwe organisatie zet zich in voor gepensioneerden op volgende gebieden: Pensioenen - Koopkracht - Zorg, welzijn en wonen.

Nieuwsbrieven Federatie (FPVG)logoFPVG

De nieuwsbrieven van de Federatie (FPVG) zijn bereikbaar via de website: www.federatie.nl

Nieuwsbrieven Landelijke Belangvereniging Philips Gepensioeneerden (LBPG)Logo LBPG

Hoewel de nieuwsbrieven worden verstuurd aan de leden van LBPG (Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden), is de inhoud ook relevant voor alle leden van FPVG. De nieuwsbrieven zijn bereikbaar via volgende link: www.lbpg.nl

Nieuwsbrieven Koepel Gepensioneerden (KG)LogoKoepelGepensioneerden

De nieuwsbrieven van Koepel Gepensioneerden zijn bereikbaar via volgende link: www.koepelgepensioneerden.nl/nieuws

Krantenjongen

Nieuw op deze Website

deSchouw

Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.