PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Uitnodiging voor het bijwonen van de debatmanifestatie met minister Koolmees

De vijf grootste pensioenfondsen zeggen via NRC op 24 september 2018:

“De komende jaren dreigt een verlaging van de pensioenen voor miljoenen mensen. Terwijl we voor iedere 100 euro pensioen die we de komende 70 jaar moeten uitkeren, vandaag al meer dan 100 euro in kas hebben. Om dan de pensioenen te moeten verlagen, druist tegen elk rechtvaardigheidsgevoel in”.

Op 19 september 2018 hield de PVGE haar pensioenvoorlichting in Hotel Van der Valk. Tijd voor een protest. “Waarom gaan we niet naar Den Haag,” riepen er sommigen.
Dit wordt een kans om ons protest tegen jarenlange onnodige niet-indexering of mondjesmaat indexering en daarom een forse inkomensachterstand, te laten horen.

Op 19 november 2018 vindt er in de Jaarbeurs te Utrecht een pensioen debatmanifestatie plaats, georganiseerd door alle samenwerkende ouderenorganisaties.
Minister Koolmees zal aanwezig zijn.

U kunt zich opgeven voor deze manifestatie. Er zijn 450 plaatsen beschikbaar. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Deelnemende seniorenorganisaties

KNVG en haar lid organisaties, NVOG en haar lid organisaties, NOOM en haar lid organisaties, KBO-PCOB, de seniorenorganisaties van FNV, CNV en De Unie, de groep Verontruste Ouderen en als gasten de leden van de seniorenorganisaties van de politieke partijen, leden van jongerenorganisaties die in het Pensioenlab vertegenwoordigd zijn.
PVGE hoort tot de lidorganisatie KNVG via FPVG.

Meldt u zo snel mogelijk aan d.m.v. email via debatmanifestatie@gepensioneerden.nl onder vermelding van volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en de organisatie waarvan u lid bent. Voor U is dat PVGE (lid van FPVG op haar beurt lid van KNVG).
Per post kan ook. Adres: Debatmanifestatie, p/a NVOG, Postbus 2069, 3500 GB Utrecht.

organiserende ouderenorganisaties

Krantenjongen

Nieuw op deze Website

deSchouw

Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.