PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Stiekem belastingen verhogen

Me Judice (Economen in debat) schrijft: ".......De cijfers van de ING bevestigen het sentiment onder Nederlandse burgers dat het met de koopkrachtverbetering behoorlijk tegenvalt. De macrocijfers van het kabinet zien er mooi uit, maar ze sluiten niet aan bij de werkelijkheid op gezinsniveau. ‘Dat gevoel van veel mensen klopt dus wel degelijk’, zeggen de onderzoekers van ING.... De belastingstijging wordt volgens hem ingebouwd in de zogenaamde heffingskortingen, een ondoorzichtig systeem van vestzak/broekzak. Lees meer...

Agenda Verenigingsraadsvergadering

Agenda Verenigingsraadsvergadering woensdag 9 oktober 2019 om 13.30 uur. Gemeenschapshuis de Borgh, Speeltuinpad 3 in Geldrop Opening Vaststelling agenda Goedkeuring notulen Verenigingsraadsvergadering van 24 april 2019 Mededelingen Werkplan 2019 zoals goedgekeurd in de VR vergadering van 3 oktober 2018 FPVG Schets van mogelijke activiteiten en koers van PVGE Voorgang Statuten Meerjarenbegroting + contributie Rondvraag Vaststellen datum volgende vergadering Voorstel: woensdag 22 april 2020 Sluiting van de vergadering Indien u de vergadering wilt bijwonen als toehoorder (zonder spreekrecht) kunt u zich hiervoor aanmelden op het verenigingskantoor,  pvge@hetnet. Lees meer...

Oplossing puzzel in de Schouw

Op verzoek van lezers van het verenigingsblad de Schouw, wordt de volledige oplossing van de kruiswoordpuzzel op deze website gepubliceerd, zie Verenigingsblad. De oplossing wordt steeds tegelijk met de volgende editie van de Schouw gepubliceerd. Lees meer...

Rekenrente, welke kant op?

Haar fijn uitgelegd in WWW.MEJUDICE.NL door Jelle Mensonides (oud-directeur vermogensbeheer ABP) en Professor Jean Frijns (hoogleraar Beleggingsleer aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en oud-directeur vermogensbeheer ABP) hoe de rekenrente werkt. Als u de tijd neemt, om het te lezen begrijpt u hoe gevaarlijk minister Koolmees en directeur Knot van DNB bezig zijn met hun "marktrente" politiek. Voorzichtigheid met de mond, maar het werkt exact averechts. Hiermee bereiken zij dat de pensioenen wellicht verkwanseld worden en "afgeroomd. Lees meer...

Cohesiedag 2018

Jaarlijkse cohesiedag Sinds 2017 is de PVGE-cohesiedag weer opgepakt. Kernwoorden zijn: elkaar informeren, helpen, verbonden voelen, samenhang, win-win situatie, vergelijken van situaties, onderlinge binding, solidariteit. De PVGE is 1 vereniging die bestaat uit 8 lokale verenigingen. Op de cohesiedag komen de 8 besturen met de verenigingsraadsleden, de redactieleden van de Schouw en de vrijwilligers van de koepel een middag bij elkaar. Het programma bestaat uit een leerzaam onderdeel en een ontspannend onderdeel. Lees meer...

Presentaties en Verslag Pensioenmiddag 19 september

Tijdens de voorlichtingsmiddag over pensioenen hebben drie inleiders een presentatie gegeven. Hieronder vindt u de vertoonde overhead sheets: Welkom door Mari Vervaart Presentatie Ruud Verberne Presentatie Rob de Brouwer Presentatie Roel Fonville Klik deze link voor een verslag en foto-impressie van de pensioenmiddag.   Lees meer...

Polderen naar nieuw pensioenstelsel

“In het ED van donderdag 5 juli 2018. John Ruben, oud-directeur pensioenen van het Philipspensioenfonds is lid van de denktank “Universal Watch.”Hij pleit voor loslaten van de gegarandeerde hoogte van pensioenen, een vaste relatie tussen de ingelegde premie en de inspanningsverplichting van de fondsen en een verhoging van de rekenrente voor een beperktere tijd. Alles ter voorkoming van kortingen in 2020 en een structurele te lage premie inleg door werkgevers. Zonder deze maatregelen bestaat een serieus risico dat delen van de bevolking onder het minimuminkomen zakken. Lees meer...

Verenigingsraadsvergadering

Op woensdag 24 april werd om 13.30 uur in het Gemeenschapshuis de Borgh, Speeltuinpad 3 in Geldrop weer een vergadering van de verenigingsraad gehouden.  Zie Verslag-VR-vergadering voor een verslag van deze vergadering.   Lees meer...

Nieuwsbrieven FPVG, LBPG, KNVG en NVOG

Alle PVGE-afdelingen zijn aangesloten bij de FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden). De FPVG behartigt op deze manier o.a. de belangen van iedereen die een pensioen ontvangt van het Philips Pensioenfonds. Op de website (www.federatie.nl) kunt u het laatste nieuws van de Federatie lezen. Tevens kunnen leden van de PVGE zich daar aanmelden voor de nieuwsbrief van de FPVG. Alle leden van de PVGE zijn namelijk, vanwege hun lidmaatschap van de PVGE, lid van de Federatie (FPVG). Lees meer...

Krantenjongen

Nieuw op deze Website

deSchouw

Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.