PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de
36ste Zomerbijeenkomst

op woensdagmiddag 13 juli, aanvang 13:30 uur
in Grand Café en Restaurant De Zwaan
Mgr Kuijpersplein 18 Borkel en Schaft

Na twee jaar zonder evenementen durven wij het weer aan om een zomerbijeenkomst te organiseren. Durft u het ook weer?
Wij doen dit op ons vertrouwde adres: De Zwaan in Borkel.
De bijeenkomst is volgens de bekende formule van gezellig samenzijn, leuk entertainment en lekker eten.
U wordt ontvangen met koffie of thee en wat lekkers erbij.
Nadat u de gelegenheid hebt gehad om met vrienden en bekenden weer eens bij te praten, is er de mogelijkheid tot (ont)spanning.

In de loop van de middag kunt u in groepjes in de Dommelzaal en in de voorkamer uw geluk beproeven in het spel.

 

 

 

De aan u bij binnenkomst uitgereikte speelmuntjes kunt u inzetten naar keuze bij roulette, blackjack of het money wheel. Aan het einde van de middag krijgt degene die het meeste geld heeft bijeengesprokkeld dan ook nog een fles bubbels als beloning!
Voor wie dit alles te enerverend is, bestaat de mogelijkheid om in de tuin te relaxen. Ook wordt de inwendige mens niet vergeten: in de loop van de middag wordt het (walking) dinner in een aantal gangen aan tafel geserveerd. Met vegetarische wensen kan rekening worden gehouden (wel van tevoren bij aanmelding opgeven).
De muziek wordt deze middag verzorgd door Sjaak Swinkels.

Om 19.30 uur keert dan iedereen weer huiswaarts.

Motto van deze PVGE-middag:
fijn, dat we elkaar weer kunnen ontmoeten


Programma:

13.30 uur:  Ontvangst bij De Zwaan. De registratie vindt binnen plaats. Na de registratie kunt u op uw gemak genieten van een kopje koffie of thee met iets lekkers.
14:00 uur:  Officiële opening van de bijeenkomst.
14:15 uur:  Aanvang van de eerste serie speelrondes.
In de loop van de middag het (walking) dinner.
18:00 uur:  Prijsuitreiking.
19:00 uur:  Einde van de middag.

Procedure aanmelding:
Inschrijving (bij voorkeur per e-mail): e-mail: evenementen@pvge-awv.nl
Telefonisch aanmelden kan vóór 14 juni bij Herman Ossevoort tel.: 040 221 4119
Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk op 1 juli, uw inschrijving definitief te maken door overmaking van € 30,00 per persoon (uw eigen bijdrage in de kosten) op rek.nr NL62 RABO 0155 7060 55, t.n.v. PVGE Aalst-Waalre/Valkenswaard onder vermelding van ‘Zomerbijeenkomst’ en de naam/namen van de persoon/personen voor wie u betaalt.

Er wordt u hierna géén schriftelijke bevestiging en/of plaatsbewijs toegestuurd! In plaats daarvan wordt uw naam geplaatst op de inchecklist die wordt gebruikt door de gastvrouwen die u opwachten in De Zwaan.
NB: Alléén betalen is niet voldoende om in te schrijven; de naam van degene die betaald heeft, wordt op een bankafschrift soms onvolledig of onduidelijk weergegeven (zie hierboven voor de juiste vermelding).

Privacywetgeving:
Wanneer u tijdens deze bijeenkomst gefotografeerd/gefilmd wordt en u hebt bezwaar tegen publicatie van de beelden in de Nieuwsbrief of op de website, dan verzoeken wij u vriendelijk dit bij de fotograaf/filmer bekend te maken. In alle andere gevallen gaan wij uit van uw stilzwijgende toestemming voor publicatie.