PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Wanneer: donderdag 17 november
Waar:        Agnus Deï gebouw, Koningin Julianalaan 12, Waalre
Aanvang:  14:00 uur, inloop vanaf 13:30 uur
Spreker:     Sjef Tooten, Heemkundekring Weerderheem

De waterlopen in ons woongebied zijn bekend: de Keersop, de Dommel en de Tongelreep. We weten niet beter dan dat ze al eeuwenlang door onze dorpen stromen en dat de omwonenden er altijd dankbaar gebruik van maken. De laatste decennia doen we ons best om ze de gewenste ruimte en de passende natuurlijke omgeving terug te geven.
Een en ander wordt belicht in deze presentatie.

Om het belang van de waterafvoer te benadrukken, bezien we de feitelijke gegevens omtrent het stroomgebied van de Dommel. Daarbij hoort ook aandacht voor de eigen fauna en flora in, op en rond het water. Uiteraard wordt de historie doorgenomen; hand in hand met de bewoningsgeschiedenis. In voorhistorische tijden liep het water in onze omgeving zoals het wilde en de vroegste bewoners van het gebied zochten die stroompjes op. Het bood voordelen. De mensen bleven gebruik maken van het gratis langsstromend water. In verschillende tijden deed men dat op uiteenlopende wijzen. We zijn daarin een beetje doorgeslagen.

Vooral in de laatste eeuw denken de mensen dat ze ongebreideld de waterlopen naar hun hand kunnen zetten en kunnen gebruiken. Niet dus. We brengen, enigszins beschaamd, de natuurlijke waterhuishouding terug naar vroegere situaties. Op alle bestuurlijke niveaus is men overtuigd dat waterbeheer een wezenlijke zaak is, voorwaarde om te overleven. Er wordt daarom ‘van alles’ ondernomen, van Europese Unie tot lokaal bestuur, om de waterwegen, dus ook Keersop, Dommel en Tongelreep, hun natuurlijke karakter terug te geven. De uitvoerende instantie hierbij is het waterschap, dat in samenwerkingsverband, bezig is om dit te bereiken. Het ene na het andere project wordt op de drie stromen losgelaten. Zo is men onlangs, op 14 oktober, gestart met de herinrichting van het Keersopgebied nabij het gehucht Keersop en in het Heike, waar Keersop en Dommel samenvloeien.