PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

De Art-Sacré-beweging

In kunst geloven, het gevecht tegen de geestloze smaak

Lezing door Lisette Almering, zelfstandig curator en auteur

Dinsdag 21 maart

Zoeken naar het spirituele is een menselijke eigenschap. Kunst schept daarvoor mogelijkheden; musea, kerk- en kloostergebouwen bieden gelegenheden. Echter, het spirituele ontbreekt volledig bij fabrieksmatig vervaardigde religieuze artefacten zoals vrome gipsen heiligenbeelden. Dergelijke in serie gemaakte beelden en de daarbij behorende mierzoete kruiswegen ‘sierden’ eind 19e begin 20e eeuw menig godshuis. Wij kennen ze mogelijk allemaal vanuit onze jeugd. Sinds 1918 ging deze ‘versiering’ menigeen aan het hart. In Frankrijk leidde het zelfs tot de (door)start van een progressieve beweging, de zogenoemde Art-Sacré-beweging, onder leiding van twee bevlogen dominicanen. Zij veroorzaakten bij progressieven en conservatieven binnen en buiten de kerk felle debatten over eigentijdse kerkelijke kunst en bijbehorende architectuur. Ook de Eindhovense museumdirecteur Edy de Wilde mengde zich in die debatten en introduceerde moderne religieuze kunst in het Van Abbemuseum. De ‘storm’ was in Brabant aangeland met alle gevolgen van dien.

Lezing
Voor de pauze wordt ingegaan op de ‘storm’ die in Frankrijk opsteekt vanaf de jaren 1918, doordat daar diverse moderne kunstenaars worden betrokken bij een hedendaagse (lees: moderne) inrichting van katholieke kerken en kloosters. Moderne kunst in de kerk, kan dat wel? Waarom is dat nodig, wie zijn de initiators, wie de kunstenaars, hoe ziet de uitvoering eruit en hoe reageert ‘Rome’ hierop? Na de pauze gaat Lisette nader in op de katalyserende werking van de ‘Franse’ modern religieuze kunst en de effecten daarvan in Nederland. Daarbij zullen zowel de reacties (en acties) van enkele Nederlandse museumdirecteuren, als enige modern religieuze kunst in Nederlandse godshuizen ter sprake komen.

Datum: dinsdag 21 maart
Aanvang: 14:00 uur
Plaats: Gemeenschapshuis de Pracht, De Pracht 2, 5583 CW Aalst-Waalre
Kosten: € 12,00 (lezing, zaal, koffie/thee + cake)
Aanmelden: (bij voorkeur met e-mail) en informatie:
email: k-en-c@pvge-awv.nl
tel.: 040 201 09 80

Betalen, maar eerst aanmelden
Rekeningnummer: NL70 RABO 0118 8207 88, t.n.v. PVGE afd. AWV KenC, o.v.v. ‘Art Sacré’.